USŁUGI FINANSOWE

Oferujemy Państwu USŁUGI FINANSOWE w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych, zarówno od podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych na terenie całego kraju.

Nasz zespól oraz radca prawny Mariola Mogiła posiada wieloletnie doświadczenie i bardzo wysoką skuteczność w prowadzeniu spraw windykacyjnych wobec dłużników.

 • Dzięki nam szybko, skutecznie i bez żadnych problemów odzyskasz pieniądze od dłużników, a także zabezpieczysz swoje należności, nie tracąc przy tym partnerów handlowych.
 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie i fachową wiedzę niezbędną w windykacji należności finansowych.Zatory płatnicze powodowane trudnościami w odzyskiwaniu należności od kontrahentów są bardzo poważnym problemem każdego przedsiębiorcy, dlatego też stale doskonalimy nasze metody działania. Dzięki indywidualizacji stosowanych środków w każdej sprawie, zapewniamy naszym Klientom wysoką skuteczność.
 • W naszych działaniach kierujemy się zasadami etyki oraz dbałości o interesy Klientów. Priorytetem jest udzielanie Klientom profesjonalnego wsparcia w zarządzaniu wierzytelnościami poprzez zapewnienie najwyższej efektywności świadczonych usług dzięki systematycznemu podnoszeniu standardów obsługi.
KONTAKT Z NAMI

Oferujemy profesjonalną usługę dla firm

które chcą skutecznie odzyskać pieniądze od klientów zwlekających z zapłatą za faktury poprzez:

1. WINDYKACJĘ POLUBOWNĄ PRZEDSĄDOWĄ

Na tym etapie prowadzimy czynne rozmowy z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Posiadamy niezbędną wiedzę oraz niezbędna wiedzę a przede wszystkim znajomość możliwości prawnych, co ułatwia nam efektywne prowadzenie rokowań na tym etapie.

Na przedsądowym etapie pozyskujemy dodatkowe dowody istnienia długu co sprawia, że ewentualna sprawa sądowa jest tylko formalnością i kończy się wydaniem NAKAZU ZAPŁATY w trybie nakazowym.

2. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie tytułu wykonawczego oraz niedopuszczenie do przedawnienia się wierzytelności Klienta. Wszczęcie procedury sądowej jest konsekwencją bezskuteczności windykacji polubownej. Wniesienie pozwu o zapłatę poprzedza ostateczne uprzedzenie dłużnika o konsekwencjach braku zapłaty. Dłużnik informowany jest przez naszego pracownika o kosztach postępowania sądowego oraz uprawnieniach, jakie daje wierzycielowi tytuł wykonawczy. Jednocześnie na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa oraz przekazanych dokumentów radca prawny przygotowuje pozew oraz niezbędne dokumenty.

W ramach postępowania sądowego:

 • przygotowujemy pozew oraz kierujemy go do właściwego sądu,
 • odpowiadamy na pisemne wezwania sądu,
 • redagujemy pisma procesowe, odpowiadamy na ewentualne zarzuty dłużnika,
 • po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego nasz radca prawny występuje o nadanie klauzuli wykonalności,
 • w razie konieczności występujemy do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika, celem wyegzekwowania należnych świadczeń.

Ewentualne spłaty dłużnika dokonywane na tym etapie zawierają w sobie obok wierzytelności głównej również odsetki oraz koszty zastępstwa procesowego.

3. POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE, EGZEKUCYJNE, PO NIESKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Na podstawie prawomocnego Nakazu zapłaty (Wyroku) rozpoczynamy negocjacje z dłużnikiem dotyczące dogodnych dla stron form i terminów spłaty należności. Jeżeli zachodzi taka potrzeba ustalamy nowe miejsce pobytu dłużnika.

Prowadzimy również aktywne działania zmierzające do określenia możliwości efektywnego odzyskania należności. Zdobyte informacje wykorzystujemy w negocjacjach z dłużnikiem.
Nasze działania pozwalają ograniczyć koszty oraz czas związany z niejednokrotnie długotrwałym postępowaniem egzekucyjnym.

Aby zlecić sprawę należy przesłać e-mailem kopie:

 • zestawienia faktur VAT, z którego wynika aktualne saldo należności,
 • dowolnej faktury VAT,
 • umowy współpracy (jeśli była zawierana z dłużnikiem),
 • w przypadku spraw po postępowaniach sądowych: kopia wyroku lub nakazu zapłaty,
 • korespondencji do i od dłużnika (jeśli taka korespondencja była prowadzona).

lub wyślij nam zapytanie i niezbędne treści poprzez formularz na jego podstawie skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo w celu umówienia spotkania i/lub doprecyzowania szczegółów dotyczących Państwa sprawy.