SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

Zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy każdy z pracodawców jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W związku z tym proponujemy

Szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej”

 • prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • pomagamy w wyposażeniu w ratunkowy zestaw pierwszej pomocy zgodnie z wymogami sanitarnymi.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy sprzęt szkoleniowy:

 • fantomy –osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia
 • szkoleniowy defibrylator AED
 • podręczną apteczkę pierwszej pomocy – środki opatrunkowe
 • prezentacje oraz filmy szkoleniowe

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • Pracowników firm
 • Pracowników placówek oświatowych
 • Grup zorganizowanych
 • Trenerów
 • Nauczycieli
 • Uczestników kursów na prawo jazdy
 • Opiekunek środowiskowych
 • Pilotów wycieczek
 • Wychowawców
 • Opiekunek dziecięcych (niań)
 • Przewodników turystycznych
 • Pracowników samorządowych
 • Instruktorów
 • Dzieci i młodzieży (w przedszkolach i szkolnictwie wyższym)

Przykładowy program szkolenia zawiera:

I Część teoretyczną

 1. Ogólne zasady postępowania:
  • czynności konieczne – łańcuch ratunkowy
  • prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy
  • ocena miejsca zdarzenia
  • korzystanie ze środków ochrony indywidualnej
  • wstępna ocena stanu poszkodowanego
  • wzywanie pomocy
 2. Zasady reanimacji/resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
  • ocena stopnia zagrożenia życia
  • udrożnienie dróg oddechowych
  • sztuczne oddychanie
  • masaż serca
 3. Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku:
  • wyjaśnienie pojęcia i rodzaje krwotoków
  • sposoby tamowania krwotoków
  • bandażowanie i opatrywanie ran
 4. Pierwsza pomoc w urazach:
  • rodzaje urazów kostno-stawowych
  • zasady unieruchamiania złamań
  • postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa
 5. Pierwsza pomoc w przypadku:
  • porażenia prądem elektrycznym
  • zadławienia
  • omdlenia

II Część praktyczną

 1. Sztuczne oddychanie i masaż serca- poszkodowany dorosły, dziecko, niemowlę:
  • zapoznanie się z manekinem
  • udrażnianie dróg oddechowych
  • prowadzenie sztucznego oddechu
  • nauka zewnętrznego masażu
  • podstawowa reanimacja jednoosobowa
 2. Zasady tamowania krwotoków:
  • zakładanie opatrunku uciskowego
  • bandażowanie i opatrywanie ran
  • stosowanie chusty trójkątnej
 3. Zasady unieruchamiania urazów kostno-stawowych:
  • unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań
 4. Układanie w pozycji bocznej ustalonej