Szkolenia BHP wstępne dla nowo zatrudnionych pracowników

Szkolenia wstępne BHP są organizowane dla nowo zatrudnianych pracowników, praktykantów, studentów i stażystów.
ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia przeprowadzane są w formie kursu, seminarium, instruktażu lub w systemie samokształcenia kierowanego. Szkolenia przeprowadzamy z użyciem filmów video, skryptów, prezentacji multimedialnych.
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Nasi specjaliści to dyplomowani oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, którzy gwarantują niezwykle interesujące wykłady audio-wizualne poparte olbrzymim doświadczeniem oraz praktycznymi przykładami z pracy zawodowej.
ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOLENIA PIERWSZEJ POMOCY

Prowadzimy szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy wg najnowszych doktryn unijnych zalecanych przez Europejską Radę Resuscytacji. W programie praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji na fantomach.
ZOBACZ WIĘCEJ